Belgelendirme Şirketleri

DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ

 

9 Haziran Günü Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği tarafından Dünya Akreditasyon Günü olarak ilan edilmiştir.

Akreditasyon faaliyetlerinin yaygınlaşması; üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin artması, yurt içi ve dışında rekabet gücünün gelişmesi, akreditasyon hizmetlerinin piyasada güven ortamı oluşturması, tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde akreditasyon hizmeti, 2001 yılından bu yana Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından sunulmaktadır. Bu 11 yıllık zaman zarfında TÜRKAK tarafından deney ve kalibrasyon laboratuvarları, tıbbi laboratuvarlar, ürün belgelendirme, yönetim sistemleri belgelendirme, personel belgelendirme ve muayene kuruluşları olmak üzere toplam 650 kuruluş akredite edilmiştir.

TÜRKAK, bir yandan ülkemizde günden güne yaygınlaşan akreditasyon hizmetlerini yürütürken, diğer yandan uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ve bölgesel ölçekteki faaliyetlerini artırmaktadır.

TÜRKAK; EA (Avrupa Akreditasyon Birliği), ILAC (Uluslararası Laboratuarlar Birliği), IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) gibi kuruluşlar ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Karşılıklı Tanınma Anlaşmaları (MLA, MRA) imzalamıştır. Böylece, TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon hizmetinin nitelik itibariyle uluslararası emsalleriyle eşdeğerliği ve ülkemizdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca hazırlanan belgeler ile laboratuvar raporlarının uluslararası geçerliliği ve tanınabilirliği sağlanmıştır. Sözü edilen anlaşmalar sanayicimiz, üreticimiz, ihracatçımız, tüketicimiz kısacası ekonomimiz açısından çok önemlidir.

Web Tasarim Webimaj.Net