Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

Belgelendirme E?itimlerimiz

Gnmzde rekabet ortam?n?n artmas?yla firmalar iin en de?erli yat?r?m haline dn?m? olan insan kaynaklar? ynetimi gibi kavramlar sektr ayr?m? olmaks?z?n byk, kk, orta lekli kurum ve kurulu?lar?n gndemine girmi?tir. Kalite, kurulu?lar iin vazgeilmez bir unsur olmu?tur. Firma bnyesindeki personelin bilgi ve beceri yetene?i, sistem standard?n? kullanan kurulu?lar?n verimlili?ini, maliyet durumunu ve sistemin srekli geli?imini direk olarak etkiledi?i ortaya ?km??t?r.

Bunun sonucunda firma bnyesindeki personelin e?itim ihtiyalar?n?n belirlenmesi ve gerekli i ve d?? e?itim organizasyonlar?n?n sa?lanmas? ve srekli hale getirilmesi firma sorumlular?n?n yerine getirmesi gereken bir sorumluluk haline gelmi?tir.

E??T?MLER?M?Z;

ISO 9001:2015 Kalite Ynetim Sistemi E?itimi

ISO 9001:2015 Kalite Ynetim Sistemi ? Tetkiki E?itimi

ISO 14001:2015 evre Ynetim Sistemi E?itimi

ISO 14001:2015 evre Ynetim Sistemi ? Tetkiki E?itimi

OHSAS 18001:2007 ?? Sa?l??? ve ?? Gvenli?i E?itimi

?? Gvenli?i Tz? E?itimi

Kamu ?hale Kanunu E?itimleri

Proje Ynetimi (Entegrasyon, toplant? ynetimi, zaman ynetimi, insan kaynaklar?, maliyet ynetimi, ms project prg.)

AR-GE Mhendisli?i ve ?novasyon E?itimi

TS ISO/IEC 16949:2009 Otomotiv Kalite Ynetim Sistemi E?itimi

PPAP (Product?on Part Approval Process-retim Paras? Onay Prosesi) E?itimi

FMEA (Fa?lure Mode Effect Anal?sys-Hata Tr Ve Etkileri Analizi) E?itimi

APQP (Product Quality Planning- ?leri rn Kalite Planlamas?) E?itimi

SPC (Stat?cal Process Control-?statistiksel Proses Kontrol) E?itimi

MSA ( Measurement Systems Analysis lm Sistemleri Analizi) E?itimi

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Gvenli?i E?itimleri

Yal?n retim E?itimi

evre Mevzuat? E?itimi

Ynetmeliklerin E?itimi;

1-Ambalaj At?klar? Ynetim E?itimi

2-Su Kirlili?i Ynetim E?itimi

3-Ar?tma amurlar? Kontrol E?itimi

4-At?k Su Ar?t?m?n?n Esaslar? E?itimi

5-Toprak Kirlili?i Ynetim E?itimi

6-Kat? At?k Ynetim E?itimi

7-Tehlikeli At?klar?n Kontrol Ynetmeli?i

Web Tasarim Webimaj.Net