Belgelendirme Şirketleri

Belgelendirme Eğitimlerimiz

Günümüzde rekabet ortamının artmasıyla firmalar için en değerli yatırım haline dönüşmüş olan insan kaynakları yönetimi gibi kavramlar sektör ayrımı olmaksızın büyük, küçük, orta ölçekli kurum ve kuruluşların gündemine girmiştir. Kalite, kuruluşlar için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Firma bünyesindeki personelin bilgi ve beceri yeteneği, sistem standardını kullanan kuruluşların verimliliğini, maliyet durumunu ve sistemin sürekli gelişimini direk olarak etkilediği ortaya çıkmıştır.

Bunun sonucunda firma bünyesindeki personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli iç ve dış eğitim organizasyonlarının sağlanması ve sürekli hale getirilmesi firma sorumlularının yerine getirmesi gereken bir sorumluluk haline gelmiştir.

 

EĞİTİMLERİMİZ;

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliği Tüzüğü Eğitimi

Kamu İhale Kanunu Eğitimleri

Proje Yönetimi (Entegrasyon, toplantı yönetimi, zaman yönetimi, insan kaynakları, maliyet yönetimi, ms project prg.)

AR-GE Mühendisliği ve İnovasyon Eğitimi

TS ISO/IEC 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

PPAP (Productıon Part Approval Process-Üretim Parçası Onay Prosesi) Eğitimi

FMEA (Faılure Mode Effect Analısys-Hata Türü Ve Etkileri Analizi) Eğitimi

APQP (Product Quality Planning- İleri Ürün Kalite Planlaması) Eğitimi

SPC (Statıcal Process Control-İstatistiksel Proses Kontrolü) Eğitimi

MSA ( Measurement Systems Analysis – Ölçüm Sistemleri Analizi) Eğitimi

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Yalın Üretim Eğitimi

Çevre Mevzuatı Eğitimi

 

Yönetmeliklerin Eğitimi;

1-Ambalaj Atıkları Yönetim Eğitimi

2-Su Kirliliği Yönetim Eğitimi

3-Arıtma Çamurları Kontrol Eğitimi

4-Atık Su Arıtımının Esasları Eğitimi

5-Toprak Kirliliği Yönetim Eğitimi

6-Katı Atık Yönetim Eğitimi

7-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Web Tasarim Webimaj.Net