Belgelendirme Hazırlığı

Belge almak isteyen kuruluşlara belgelendirme hizmet teklifi hazırlanmasında esas alınacak bilgilerin yer aldığı "Teklif Formu" gönderilir. "Teklif  Formu"nda belgelendirme koşulları, kapsamı, esas alınacak standart, yönetmelik, EA, NACE sektör kodları ve kategori kodu gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler esas alınmak sureti ile hazırlanan "Teklif" kuruluşa gönderilir. Şayet belgelendirme şirketi belgelendirme talep edilen sektörde akredite değil ise müşteriyi bilgilendirir ve gerekirse ilgili sektörde akredite olur. "Teklif Formu" esas alınarak hazırlanan "Teklif"in kuruluş tarafından değerlendirilip, kabul edilmesi durumunda müşteri tarafından teklif onaylanması ile sözleşme niteliği kazanır. Teklifte belirtilen belge ve dokümanlar ile  Başvuru Formunun belgelendirme şirketine iletilmesi durumunda belgelendirme süreci başlamış olur. Denetimleri gerçekleştirmek üzere ilgili standart, prosedör ve kapsamda yer alan sektörel isteklerini karşılayacak nitelikte ve yeter sayıda denetçi / baş denetçi ve/veya uzman görevlendirilmesi yapılır.

Belgelendirme çevrimine ait genel bir program teklif içeriğinde yer alır. Bu program bilgisi birinci aşama ve ikinci aşama belgelendirme denetimlerinde nelerin değerlendirileceği, periyodik denetimlerin olası periyotları, belge yenileme denetimi süreci ile ilgili genel yapıyı içerir. Periyodik denetimlerin kesinleşen sıklığı, tarihi ve ilgili standardın hangi maddelerinin denetim kapsamında ele alınacağı ile belge yenileme dönemi bilgisi ikinci aşama denetiminin sonunda hazırlanacak olan periyodik denetim planında yer alır.

İlgili Makaleler