BELGELENDİRME SİSTEMİNİN TARİFİ

Firmamız Belgelendirme Birimi tarafından gerekleştirilen Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi amacı ile kurum ve kuruluşların nasıl başvuracağı, belgelendirme gereksinim ve aşamaları ile belgenin düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili esaslar? düzenler.

Firmamız Kuruluşlara yönetim sistemleri standartlarına veya diğer ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belgelendirme hizmeti vermektedir.

Firmamız Mevcut prosedürlere göre, belgelendirmeye esas standardın veya yönetmeliğin gereklerine tam olarak uygunluğu teyit edilen sistemler kurumumuz tarafından belgelendirilir.

Firmamız Yönetim Sistem Belgelendirme faaliyetlerini ISO/IEC 17021 ve ISO 22003 standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Sistem Belgelendirmesi, ürün kalite ve uygunluğunun göstergesi olmayıp, yalnızca esas alınan sistem standart modeline uygunluğun teyididir.

Sistem belgelendirme denetimlerindeki temel hedefler; denetim kriterleri (ilgili yönetim sistemine ait zorunlu dokümanlar ve müşteri tarafından geliştirilen tanımlanmış süreçler ve yönetim sistemi dokümantasyonu) ile müşteri yönetim sisteminin (veya parçalarının) uygunluğunun belirlenmesi; müşteri kuruluşun yürürlükteki yasal, düzenleyici ve sözleşme gereklerini yerine getirmesini sağlamak için yönetim sistemi yeteneğinin değerlendirilmesi; müşteri kuruluşun, belirlenen hedefleri sürekli karşılamasını sağlamak için yönetim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve uygulanabilir olduğunda, yönetim sisteminin potansiyel gelişim alanlarının belirlenmesidir.

İlgili Makaleler