Featured

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

iso 22000 gıda güvenliği

ISO 22000 Gıda Güvenlik sistemi ile ilgili gerekleri ortaya koyan  Tarladan Sofraya  gıda zincirinde bulunan tüm firmalara yönelik uluslararası bir standarttır. Standart Gıda zincirinde güvenliğin sağlanması için temel konuları içermektedir.

Bu temel konular içinde;

İnteraktif iletişim.

Sistem yönetimi.

HACCP planlarında gıda güvenliği tehlikelerin kontrol altına alınması.

Gıda güvenlik yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve güncellenmesidir.

Kimler için uygundur?

ISO 22000 standardı gıda zincirinde bulunan tüm kurumlar için uygulanabilir uluslararası bir standarttır. Sadece gıda üreticileri için değil aynı zamanda gıda makine üreticileri, paketleme malzemesi üreticileri, temizlik malzemeleri üreticileri, katkı gıda maddeleri üreticileri için de uygulanabilir bir standarttır.

ISO 22000 Uygulamasının Faydaları

Gıda güvenlik yönetimi sisteminin belgelendirmesi size ve firmanıza şu faydaları getirecektir:

Uluslararası bir standart olması sebebi ile ulusal standartlarla kolaylıkla harmonize olabilmesi

Hali hazırdaki gıda güvenlik standartlarının büyüklüğünde şartlarını karşılamaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

  • HACCP prensipleri ile uyumludur
  • 3. taraf belgelendirmenin kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan bir standarttır
  • ISO 9001 ve ISO 14001 sistem standartları ile kolaylıkla entegre edilebilir bir yapıya sahiptir.
  • Tedarik zincirinde bulunan iş ortakları ile potansiyel tehlikelerin paylaşılmasını sağlar
  • Ürün yaklaşımlarından çok sistem yaklaşımların ön plana çıkaran bir standarttır
  • Gıda zinciri boyunca ve iç kaynakların kullanımında kaynakların optimizasyonunu sağlar
  • Tüm kontrol işlemleri, tehlike analizine yöneliktir
  • Daha iyi planlama yapılmasını sağlar, Üretim sonrası doğrulamalar azalır
  • Dokümantasyonun iyileştirilmesini sağlar
  • Alınması gereken önlemleri artırır

Gıda güvenliği tehlikelerinin ve kontrol işlemlerinin uygulanması ve geliştirilmesinin tanımlanmasının, sistematik ve proaktif bir yaklaşımla uygulanmaya başlanmasını sağlar

İlgili Makaleler