ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

iso 50001 enerji yönetim sistemi

Enerji Yönetim Standartları olan ISO 50001 enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamakta ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını temin etmektedir.

Kimler belgelenir

Genel olarak her sektörde ve her büyüklükte firmalar enerji yönetim sistemi belgelendirmesini alabilirler. Standart özellikle enerji konusunda hassas olan kuruluşlar için sistematik gerekler ve başarılı uygulamalar sunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli firmalarda çevre yönetim sisteminin enerji tarafına odaklanan kısmı olarak görülebilir. Mevcutta ISO 14001 belgesi olan firmalar için enerji faktörünü daha fazla dikkate alan bir yapıya kavuşmalarını sağlamaktadır.

Elde Edilecek Faydalar

ISO 50001 gibi enerji temelli standartlar kuruluşların enerji performanslarını iyileştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri geliştirmelerini sağlar. Bu standartlar, enerji tüketimi, enerji maliyetleri, sera gazı emisyonları ve çevre etkilerinin iyileştirilmesi için enerji yönetiminin katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Sistematik bir yaklaşımla kuruluşun enerji yönetimi ele alınır. Enerji olarak tanımlanan unsurlar elektrik, petrol türevi yakıtlar, buhar, ısı, basınçlı hava ve yenilenebilir enerjilerdir. Bu enerji unsurlarının aydınlatma, havalandırma, soğutma, ısıtma, proses ısısı ve nakliye ve proses alanlarında nasıl yönetildiği ele alınmaktadır.

ISO 50001 Şu Unsurları İçermektedir

Enerji ile ilgili değerlendirme.

Enerji ile ilgili başlama noktası.

Enerji performans göstergeleri.

Enerji hizmetlerinin, ürünlerinin ve tesislerinin satın alınması.

Bu şartlar genellikle bu başlıklar altında toplanmıştır;

Yönetimin sorumluluğu

Enerji politikası

Yasal uyum

Enerji planlaması

Enerji ile ilgili değerlendirmeler

Enerji göstergeleri

Stratejik ve operasyonel amaçlar

Diğer yönetim sistemlerinde de olduğu gibi, kuruluş dokömante edilmiş bir sistem oluşturmalı, bu yapının kapsamını belirlemelidir. Üst yönetim bir temsilci atamalıdır. Enerji ile ilişkili değerlendirmeler yapılarak enerji kullanım kaynakları analiz edilmeli, enerji kaynakları belirlenmeli, geçmişteki ve hali hazırdaki enerji tüketimi değerlendirilmeli ve gelecekteki enerji ihtiyaçları öngörülmelidir.

Enerji politikaları içinde enerji performansının da dahil olduğu sürekli iyileştirme felsefesinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Enerji performansının ölçülmesi ve izlenmesi neticesinde uygun enerji performans göstergeleri oluşturulacaktır.

Sistemini nasıl belgelendirilecek?

Başvuru yapan kuruluş standardın şartlarının yerine getirildiğine dair bir yazıyı GF Sisteme ulaştıracaktır.

GF Sistem bir denetçi atar.

Denetçi kuruluşun yaptığı çalışmaları organizasyonda inceler ve tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra GF Sistem kuruluşa standarda uygun bir yönetim sistemi olduğunu gösterir belgeyi yayınlar. Kuruluş her sene gözetim denetimine girerek sisteminin yürürlükte olduğunu güvence altına alır.

İlgili Makaleler