Featured

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim SistemiTüm kuruluşlar çalışma yöntemlerini iyileştirmek isterler. Bu ister pazar paylarının artırılması, isterse maliyetlerin azaltılması şeklinde olsun, risklerin daha etkili şekilde yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması esastır. Kalite Yönetim Sistemi kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı oluşturur.

ISO 9001, Dünya’da toplam 178 ülkede 1.000.000 den fazla kuruluş tarafından uygulanan altyapısı en oturmuş, sadece Kalite Yönetim Sistemi olarak değil, Genel bir Yönetim Sistemi olarak kullanılan bir standarttır.

Her sektörde ve tüm organizasyon yapılarında kullanılabilen ISO 9001, kurumlarda müşteri memnuniyetinin artması, çalışan motivasyonunun artması ve sürekli iyileştirme için temel oluşturmaktadır.

ISO 9000 Standartlar Serisi

ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarından bir tanesidir. ürünler ve hizmetleri oluştururken proses yaklaşımını kullandırarak ve müşteri memnuniyetinin gelişmesini sağlayan bir standarttır. ISO 9000 Standartlar serisindeki diğer standartlar;

ISO 9000 - Temeller ve Terimler: Yönetim Sisteminde bulunan kavramların arka planı ve kullanılan terminoloji hakkında bilgi verir.

ISO 9004 - Performans iyileşmesi için Kılavuz: 8 temel yönetim prensibi esas alınmıştır. Bu yönetim prensipleri üst yönetimlerin bir çerçeve olarak kullanacağı ve performans iyileşmeleri için kılavuz olabilecek referans bir dokümandır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini Kimler Uygulayabilir

ISO 9001 kendisini iyileştirmek isteyen büyüklüğü ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar için uygundur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanmasından en fazla faydayı tüm birimlerinde ve tesislerinde etkili olarak uygulayan firmalar elde etmektedir.

ISO 9001 aynı zamanda ISO 45001, ISO 14001 gibi diğer yönetim standartları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu standartlar Entegre Yönetim Sistemi olarak kurumlarca rahatlıkla uygulanabilmektedir. Birçok prensibi birbiri ile uyumlu olan bu sistemleri entegre olarak uygulamak kurumlarda etkili sonuçların oluşmasını temin etmektedir.

ISO 9001 Uygulamanın Faydaları

Rekabet Avantajı

ISO 9001 üst yönetim tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. Böylelikle üst yönetim kuruluşun yönetim sisteminde stratejik bir rol almaktadır. Değerlendirme ve belgelendirme prosesimizde iş hedefleriniz sürekli olarak izlemekte ve böylelikle elde edeceğiniz faydanın artmasını temin etmektedir.

İş Performansının Artması ve Risklerin Yönetilmesi

ISO 9001 yönetim sistemini kullanmayan organizasyonlara kıyasla organizasyonunuzun performansını artırmaya yardımcı olacaktır. Belgelendirmenin yapılmasıyla performans ölçümleri daha da kolay hale gelecektir.

Marka Değerinin Artması ve Ticari Engellerin Kaldırılması

ISO 9001 sertifikasına sahip olduğunuzda marka değerinizi artırmak için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Bu, tüm ilgili taraflar açısından kurumunuzun yüksek standartlar için istekli olduğu ve sürekli iyileştirme yapmak istediğinin bir göstergesidir.

Tasarruf Elde Edilmesi

Operasyonel verimlilik, satışların artırılması, daha fazla kar elde edilmesi gibi çeşitli performans göstergelerinde iyileşme olduğu ISO 9001’i etkili olarak kullanan firmalarda elde edilen sonuçlardandır.

Hurdaların Azalması

Kalite Yönetim Sistemi operasyon süreçlerinize odaklanmaktadır. Bu müşteri memnuniyet seviyesinin artması ile birlikte hurda seviyesinin azalmasına ve hizmet ve ürün kalitesinin artmasına yol açmaktadır.

İç iletişimin Gelişmesi ve Motivasyonun Artması

ISO 9001 ile birlikte iletişimin artması ve çalışanların işlerine daha fazla konsantre olmaları mümkün olmakta ve iletişim kazalarının engellenmesi neticesinde motivasyon artmaktadır. Sürekli değerlendirmelerin yapılması ile personel yetkinlikleri ile ilgili sıkıntılar ve takım çalışmalarındaki sıkıntıları da aydınlatacaktır.

Müşteri Memnuniyetinin Artması

ISO 9001’in temel yapısında olan Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü ile müşteriler sürekli artan bir memnuniyet içinde olacaklardır.

ISO 9001 Uygulamaya Nasıl Başlayacaksınız

ISO 9001’in şartlarını gözden geçirin ve firmanız için nasıl uyarlayacağınızı belirleyin.

Kalite hedeflerinizi belirleyin ve sizin operasyonlarınıza nasıl adapte edilir belirleyin.

Kalite el kitabı ve kalite politikası oluşturarak bu belirlediklerinizin nasıl uygulanacağını tanımlayın.

Organizasyonunuz içinde tanımladıklarınızı duyurun ve iletin.

Kalite Politikasını değerlendirin, hedeflerinizi önceliklendirin ve bu hedeflere ulaştığınızdan emin olun.

Yönetim sisteminizin sınırlarını belirleyin ve gerekli prosedürleri oluşturun.

Prosedürlerinizin uygun olduğundan emin olun.

İlgili Makaleler