Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

TL 9000 Uluslararas? Telekomnikasyon Kalite Ynetim Sistemi

TL 9000

TL 9000, temelde ISO 9001:2000 standard?na dayand?r?lm??, telekomnikasyon sektrne ynelik donan?m, yaz?l?m, servis ile sistem ve lm gereklerini kapsayan bir standartt?r.

Telekomnikasyon kurulu?lar?n?n TL 9000 standart ?artlar?n? yerine getirmeleri sonucunda sa?layacaklar? pek ok avantajdan baz?lar? ?unlard?r:

  • Kurumlar m?terilerine verdikleri hizmetleri srekli hale getirirler
  • M?teri ve tedarikileri ile olan ileti?imleri geli?ir
  • Tm maliyetler azal?r
  • Kurulu? ynetimi glenir
  • Tedariki performans?n?n etkili izlenmesi sa?lan?r
  • Kurulu? iin al??anlar?n motivasyonu artt?r?l?r
  • Zaman ve kaynak ynetimi daha etkin hale getirilir

Web Tasarim Webimaj.Net